Home Přihlásit se Registrace

Vážení uživatelé, milovníci češtiny a slovníků,


nabízíme Vám webové hnízdo, v němž jsou shromážděny a prezentovány dílčí výsledky práce oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Webové hnízdo je určeno pro všechny zájemce o současnou českou slovní zásobu, o synchronní lexikologii a lexikografii. Najdete zde několik sdružených aplikací, které Vám přiblíží českou akademickou lexikografii a různé aspekty aktuální činnosti oddělení.

 

2005-2018 © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  |  Design © VR atelier  |  Programming © e-Assistance.cz
Webové hnízdo LEXIKO vzniklo v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).
Verze: 1.9.28, poslední úprava: 26.01.2016