Home Přihlásit se Registrace

Databáze heslářů

Databáze obsahuje hesláře reprezentativních výkladových slovníků češtiny a hesláře několika slovníků speciálních. Měla by sloužit domácím i zahraničním zájemcům o českou slovní zásobu a o její celkový obraz ve slovnících. Databáze dovoluje rychle získat informaci, ve kterém slovníku bylo jisté slovo zpracováno, příp. do kterého souboru hesel bylo zařazeno. Navíc umožňuje získat přehledné informace o jednotlivých slovníkových dílech. Tato databáze vznikla v rámci výzkumného záměru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (AV0Z90610521, 2005–2011). Doufáme, že jejím zpřístupněním přispějeme k lepší informovanosti veřejnosti o slovnících současné češtiny.

Vstoupit do databáze heslářů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005-2023 © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  |  Design © VR atelier  |  Programming © e-Assistance.cz
Webové hnízdo LEXIKO vzniklo v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).
Verze: 1.10.0, poslední úprava: 05.08.2021