Vyhledávání v databázi

Vyhledáno:  voda
Počet nálezů:  0
Pokud se Vám hledané heslo zpřístupnilo v našeptávači při zapisování, ale nebylo vyhledáno v žádném z dostupných heslářů, znamená to, že heslo se nachází pouze v hesláři, který není podle Vašich uživatelských práv přístupný.


 
Co hledat:
Pouze zadaná sekvence:

Zadaná sekvence na začátku slova:

Zadaná sekvence na konci slova:

Vše:
 
Jak hledat:
Vše bez ohledu na diakritiku a velká/malá písmena:

Pouze přesně zadaný výraz:

Kde hledat:
Příruční slovník jazyka českého (PSJČ)
Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ)
Slovník spisovné češtiny (SSČ)
Slovník spisovné češtiny (příloha, SSČ jména)
Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (SN1)
Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (SN2)
Heslář neologického archivu (Neomat)
Slovesa pro praxi (SPr)
Slovník vazeb (SVaz)
 

2005-2024 © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  |  Design & programming © e-Assistance.cz
Verze: 5.7