Home Přihlásit se Registrace

VPŘED >>>

Novočeský lexikální archiv a excerpce (přímý vstup do kartotéky NLA)

 
Novočeský lexikální archiv (NLA) byl využit při tvorbě všech ústavních výkladových slovníků a na jeho základě vznikla řada dalších domácích i zahraničních vědeckých prací. Systematicky je budován od roku 1911 do současnosti.

            NLA v současné době obsahuje dvě samostatné a relativně nezávislé části: starší lístkový lexikální archiv a nově budovaný elektronický lexikální archiv.


Lístkový lexikální archiv

Nový elektronický lexikální archiv


VPŘED >>>

 

2005-2023 © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  |  Design © VR atelier  |  Programming © e-Assistance.cz
Webové hnízdo LEXIKO vzniklo v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).
Verze: 1.10.0, poslední úprava: 05.08.2021