Home Přihlásit se Registrace

Odkazy

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Partnerská pracoviště
Další odkazy

1) Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

2) Lingvistická pracoviště (zabývající se počítačovým zpracováním jazyka a jeho slovní zásoby)

České instituce

Dlouhodobá mezinárodní spolupráce

3) Korpusy — výkladové slovníky — lexikální databáze

I. Slovanské jazyky

 • polština
 • ruština
 • ukrajinština
 • chorvatština
 • slovinština
 • II. Neslovanské jazyky

 • angličtina
 • němčina
 • francouzština
 • španělština
 • portugalština
 • nizozemština
 • finština
 • III. Další zdroje k češtině

 • Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna
 • Vallex 2.6 – Valency Lexicon of Czech Verbs
 • Česky a hezkyweb Českého rozhlasu pro milovníky češtiny
 • IV. Jiné

   

  2005-2023 © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  |  Design © VR atelier  |  Programming © e-Assistance.cz
  Webové hnízdo LEXIKO vzniklo v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).
  Verze: 1.10.0, poslední úprava: 05.08.2021