Home Přihlásit se Registrace

Naše studie - detail

Zpět na výpis studií

Jméno díla: 

Ke zpracování názvů rostlin a živočichů v připravovaném výkladovém slovníku současné češtiny. IN: Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5.-7. 12. 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 322-328. ISBN 978-80-558-0565-8.

Autor: PERNICOVÁ, H.
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf

 

2005-2023 © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  |  Design © VR atelier  |  Programming © e-Assistance.cz
Webové hnízdo LEXIKO vzniklo v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).
Verze: 1.10.0, poslední úprava: 05.08.2021