Home Přihlásit se Registrace

Naše studie - detail

Zpět na výpis studií

Jméno díla: 

Způsob označování stylové příznakovosti ve výkladovém slovníku. Jazykovědné aktuality, roč. 50, 2013, č. 3 a 4, s. 154-158. ISSN 1212-5326.

Autor: LIŠKOVÁ, M.
http://www.jazykovednesdruzeni.cz/JA_2013_3_4.pdf

 

2005-2023 © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  |  Design © VR atelier  |  Programming © e-Assistance.cz
Webové hnízdo LEXIKO vzniklo v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).
Verze: 1.10.0, poslední úprava: 05.08.2021