Home Přihlásit se Registrace

Naše studie - detail

Zpět na výpis studií

Jméno díla: 

Víceslovné názvy sportů a jejich deriváty z hlediska zpracování ve výkladovém slovníku. In: Kesselová, J. - Imrichová, M. - Ološtiak, M. (eds.), Registre jazyka a jazykovedy 1. Prešov: FF Prešovskej univerzity 2014, s. 165-172. ISBN 978-80-555-1111-5.

Autor: PERNICOVÁ, H.
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kesselova3

 

2005-2024 © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  |  Design © VR atelier  |  Programming © e-Assistance.cz
Webové hnízdo LEXIKO vzniklo v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).
Verze: 1.10.0, poslední úprava: 05.08.2021