Home Přihlásit se Registrace

Naše studie - detail

Zpět na výpis studií

Jméno díla: 

Blendy v elektronickém neologickém archivu Neomat. Jazykovědné aktuality, roč. 53, 2016, č. 3 a 4, s. 100-105. ISSN 1212-5326.

Autor: FILIAČOVÁ, S.
http://www.jazykovednesdruzeni.cz/JA16_3_4.pdf

 

2005-2020 © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  |  Design © VR atelier  |  Programming © e-Assistance.cz
Webové hnízdo LEXIKO vzniklo v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).
Verze: , poslední úprava: ..