O databázi

Databáze obsahuje celkem 943 664 hesel ze čtrnácti zdrojů, které jsou zpřístupňovány diferencovaně v souladu s uživatelskými právy.

Slovníkové zpracování vyhledaného hesla je možné zobrazit jen u Příručního slovníku jazyka českého (PSJČ), Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ) a pro interní potřeby též u slovníků neologismů Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (SN1) a Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (SN2), neboť je nutné brát zřetel k autorským právům jednotlivých děl.

Aktivním proklikem se můžete podívat též do materiálových sbírek Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. - do novočeského lexikálního archivu (NLA) a do neologického archivu (Neomat).

Aktuální ke dni 15.06.2024


Vyhledávání v databázi 
Co hledat:
Pouze zadaná sekvence:

Zadaná sekvence na začátku slova:

Zadaná sekvence na konci slova:

Vše:
 
Jak hledat:
Vše bez ohledu na diakritiku a velká/malá písmena:

Pouze přesně zadaný výraz:

Kde hledat:
Příruční slovník jazyka českého (PSJČ)
Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ)
Slovník spisovné češtiny (SSČ)
Slovník spisovné češtiny (příloha, SSČ jména)
Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (SN1)
Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (SN2)
Heslář neologického archivu (Neomat)
Slovesa pro praxi (SPr)
Slovník vazeb (SVaz)
 

2005-2024 © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  |  Design & programming © e-Assistance.cz
Verze: 5.7